Disse tiltakene innføres fra onsdag 11. november kl. 24.00

 • Stans i breddeidrett for voksne. Forbud mot å arrangere eller delta i organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
 • Organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan fortsette, men kamper, cuper, turneringer og treningssamlinger skal ikke gjennomføres.
 • Idrettsanlegg i Vestby skal KUN benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. For alle andre formål er idrettsanleggene stengt.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Lekeland, treningssentre og svømmehaller stenges. Unntak for svømmeundervisning.
 • Sosiale sammenkomster i private hjem skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.
 • Forbud mot innendørs sosiale sammenkomster utenfor private hjem.
 • Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser.
 • Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Påbud om å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.
 • Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Gjelder også i butikker og kjøpesentre.
 • Strengere krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet mulighet for å holde to meter avstand.
 • Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå de neste ukene
 • Viderefører anbefaling om å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor.

Tiltakene blir vurdert på nytt senest 30. november 2020.

 

Info. fra Vestby kommune