Bærekraftprisen 2019

Tett på bærekraft

Bærekraft er et tidens begrep, men verdien av ordet kan nok på sett og vis ha blitt vannet ut av et offentlig ordskifte, hvor alle har sin mening om ordets betydning. Når bærekraft har satt Vestby Storsenter og Vestby på kartet, vet vi mer om hva bærekraft betyr for oss.

I midten av oktober 2019 ble Kjøpesenterkonferansen gjennomført i fantastiske omgivelser i Trondheim. Kjøpesenterkonferansen samler aktører innen hele kjøpesenterets sfære, være seg butikkjeder, senterledelse, reklamebyråer, mediebyråer, senterkjeder og leverandører av alt fra rulletrapper til profilerte kulepenner. Felles for dem alle er at man samles for å  dele av erfaringer, heve egen og andres kompetanse og rette blikk på hva som skjer i fremtidens kjøpesentre i Norge. Som en avslutning på konferansen skal man måle krefter og finne det kjøpesenteret eller den butikkjede som skiller seg ut fra mengden. 

Der pekte Vestby Storsenter seg ut.

Nytt av året var Bærekraftprisen. Prisen skulle gå til det senter som ivaretar sine forpliktelser for innkjøp, energibruk, avfallshåndtering, HMS og en rekke andre områder, på best mulig måte. La oss først poengtere; dette er overhode ikke prisen vil assosiere med glitter og glamour. La oss poengtere en ting til; denne prisen har heller INGENTING å gjøre med glitter og glamour. Spesielt ikke glitter, med mindre det er nedbrytbart. 

Nei, denne prisen er etablert for å deles ut til, og vi siterer: «…et kjøpesenter som har satt tema bærekraft på sin agenda for å tilfredsstille dagens og framtidens krav til hvordan et senter skal bidra til samfunnet lokalt og globalt.» 

Vestby Storsenter meldte seg på for å bli vurdert som nominert til årets Bærekraftpris 2019. Ettersom dette er en ny pris, var dette et ukjent terreng for oss. Det vi derimot visste, var at vi var sterke på systemer og rutiner som ivaretar de viktige faktorene som bærekraft er tuftet på. La oss få fremheve noen ting som vi er spesielt stolte av. 

Sorteringsgrad er et tall som angir hvor stor prosentdel av det avfall vi produserer, som blir sortert. Oversatt til dagligdags tale betyr det rett og slett hvor flinke vi er til å pælme plast, papp, metall og elektronikk der det hører hjemme. Hele 72% av vårt avfall blir sortert. Våre ansatte, våre leverandører og ikke minst våre kunder skal ha stor takk for at vi klarer å holde et rekordhøyt nivå på sorteringen. Det er ikke mange kjøpesentre som kan vise til det samme. 

Å spare energi er ikke en enkel sak med norsk klima og med strenge krav fra myndighetene. Vestby Storsenter har, sammenliknet med året før, klart å spare 8% energi. Det tilsvarer over 300.000 kwh! Sjekk strømregningen din, så vil du forstå hvor enorme mengder strøm dette er. 

Vi er en viktig samfunnsaktør og har ikke minst et stort samfunnsansvar. Vi jobber tett med frivilighet, idrett og kultur for å bidra i best mulig grad. Vestby Storsenter jobber tett med det lokale Nav-kontoret for å få flest mulig mennesker i arbeidstrening, for å gi de mestringsfølelse og for å føle seg inkludert. 

Dette er bare fragmenter av faktorer som samlet sett gjorde at vi skilte oss ut, og gjorde oss til 1 av 3 kjøpesenter i hele Norge, nominert til Bærekraftprisen. Det er vi enormt stolte av. 

For oss er nominasjonen ikke en hvilepute. Tro oss. Det er en inspirasjon og et dytt til å bli bedre. Til å bidra mer, bety mer og gi mer for et bedre Vestby.

Til å tenke med hjertet. 

 

Tusen takk til alle som har bidratt.

Skrevet av Marius Homgren