Den store vervedagen

Velkommen til den store Vervedagen!

Dette er dagen da all fokus skal være på bredden i fritidstilbudene som finnes i vår kommune, og vi inviterer alle som ønsker det til å ha stands her hos oss. Uavhengig av størrelse og omfang, om de driver inne- eller uteaktiviteter, om de driver med dyr, kunst, idrett eller pistolskyting er dem hjertelig velkommen til oss.

Målet er å få deg til å teste ut nye aktiviteter.

VELKOMMEN