Korona tiltak

VI MINNER OM TILTAKENE FRA VESTBY KOMMUNE!

Jeg som Senterleder på Vestby Storsenter ber alle som besøker Vestby Storsenter overholde disse. Mine 250 kollegaer står i første rekke for å gi deg servicen du fortjener, da setter vi pris på om du setter deg inn i reglene og følger disse. Svært mange gjør dette, men noen bør lese seg opp under.

– VI SETTER STOR PRIS PÅ AT DU HANDLER LOKALE.

– UNNGÅ TRENGSEL, BRUK HELE ÅPNINGSTIDEN!

– TA VARE PÅ DEG SELV OG ANDRE.

NYE SMITTEVERNSTILTAK I VESTBY KOMMUNE FRA ONSDAG 11. NOVEMBER KL. 24.00
Norge er i starten på andre smittebølge og viruset sprer seg raskt. Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak og har bedt kommuner med stort smittetrykk om å vurdere ytterligere tiltak.
Vestby kommune har i dag smittetall på linje, eller høyere enn mange nærliggende kommuner. Det er derfor hensiktsmessig at bo- og arbeidsregionen har mest mulig like tiltak. Forskriften ivaretar dette. De andre kommunene i vår region har innført tilsvarende smittevernregler.
Skal vi stoppe smittespredningen, må vi holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt de nærmeste ukene. Vedtatte tiltak skal bidra til dette.
DISSE TILTAKENE INNFØRES FRA ONSDAG 11. NOVEMBER KL. 24.00
Stans i breddeidrett for voksne. Forbud mot å arrangere eller delta i organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
Organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan fortsette, men kamper, cuper, turneringer og treningssamlinger skal ikke gjennomføres.
Idrettsanlegg i Vestby skal KUN benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. For alle andre formål er idrettsanleggene stengt.
Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Lekeland, treningssentre og svømmehaller stenges. Unntak for svømmeundervisning.
Sosiale sammenkomster i private hjem skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.
Forbud mot innendørs sosiale sammenkomster utenfor private hjem.
Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser.
Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand.
Påbud om å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.
Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Gjelder også i butikker og kjøpesentre.
Strengere krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet mulighet for å holde to meter avstand.
Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå de neste ukene
Viderefører anbefaling om å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor.
Tiltakene blir vurdert på nytt senest 30. november 2020.
FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING AV KORONASMITTE, VESTBY KOMMUNE, VIKEN FYLKE JF. SMITTEVERNLOVEN § 4-1
Info. fra Vestby Kommune