Maidager

Senteret er full av det du trenger til maidagene!

Se vår Facebook og Instagram for inspirasjon og tilbud.

Facebook: https://www.facebook.com/vestbystorsenter

Velkommen til lokal handel

Alt du trenger til maidager får du hos oss!

Alt du trenger til maidager får du hos oss!