Munnbind påbud

§ 3c. Påbud om bruk av munnbind i butikker og kjøpesentre
Det skal brukes munnbind i butikker og fellesarealer på kjøpesentre.
Plikten gjelder ikke når ansatte i butikker kan opprettholde avstand eller når det er plexiglass eller lignende mellom ansatt og kunde.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke er i stand til å bruke munnbind