Pant = sant

Green Globe On Moss – Environmental Concept

Pant = sant

Plastflasker har betydelig lavere klimaavtrykk enn glassflasker. Med pant sikres resirkulering og at flaskene ikke havner i naturen.

Derfor setter vi nå krav til våre leverandører om at alle plastflasker som lanseres i vårt basisutvalg må ha pantemerke på etiketten.

Flere flasker i fremtiden

Så langt har vi kun tre plastflasker med vin på pant. Grunnen til at det foreløpig ikke er flere, er at det stilles svært strenge krav til både lim, etikett og korker i det norske pantesystemet. Kravene som sikrer at flaskene er egnet til å resirkuleres til nye plastflasker, må innarbeides hos de utenlandske plastflaskeprodusentene. Dette er i full gang, og antallet plastflasker med pant i våre butikker vil dermed øke fremover.

Få flasker havner i naturen

Lettere emballasje som plast gir betydelig mindre klimagassutslipp fra produksjon og transport. Faren for forsøpling må veies opp mot dette. Norge har et av verdens mest effektive pantesystem. Rundt 90 prosent av alle plastflasker og drikkevarebokser resirkuleres – høyest i verden.

Hvordan pante?

Alle som selger flasker og bokser med pant er pliktige til å ta imot og utbetale pant. Våre flasker kan returneres sammen andre panteflasker. Panten er 3 kroner for 0,75 l flaske (2 kroner under 0,5 liter).

 

Er du usikker på om produktet har pant? Se etter pantemerket på etiketten eller filtrer på emballasjetype (emballasje med pant) i søk på Vinmonopolet.no. Som sagt ikke så mange produkter enda, men vi jobber for å få inn flere!