S A L G

Velkommen til S A L G. Gode tilbud til deg og dine.

Salg er å levere en vare eller tjeneste, til en avtalt pris og dermed flytte eiendomsretten til varen fra selgeren til kjøperen. Levering mot betaling er en juridisk regulert transaksjon. Wikipedia